Föräldraguiden

Föräldraguiden vid autism och adhd är en guidebok för föräldrar som har ett ungt vuxet barn eller ett vuxet barn som inte riktigt kommit igång med vuxenlivet. Boken visar hur man kan hitta en stabil väg framåt. Man får lära sig hur man kan kommunicera för att nå fram och undvika tjat och konflikter, hjälpa till att få vardagen att fungera och uppmuntra till självständighet, hantera låsningar och självskadebeteende, se varningssignaler på depression, ångest och beroende, underlätta övergångar mellan studier och jobb, börja på universitetet, flytta hemifrån men också hantera sin egen oro och ta hand om sig själv.

Beställ boken här!