Autismhandboken

Augusti 2018 gav Natur & Kultur ut min andra bok Autismhandboken. En självhjälpsbok som vänder sig till personer med högfungerande autism eller autistiska drag men också en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att leva med autism och hur de kan stötta. Boken presenterar konkreta strategier med vars hjälp man kan minska stress, oro och överbelastning och kompensera för sina begränsningar. Man får följa fyra exempelpersoner som har autism och ta del av hur de använder sig av strategierna. Det finns även övningsformulär att skriva ut från webben.

Beställ boken här!