ADHD-hjälpen

December 2014 kom min bok ADHD-hjälpen – för ett liv i balans ut på Natur och Kultur. Det är en självhjälpsbok som vänder sig till personer med ADHD, men även anhöriga och professionella kan ha stor glädje av boken. Den innehåller konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Boken innehåller också information om vad ADHD är, hur en utredning går till, vad samhället kan erbjuda och tips för anhöriga. Det finns även övningsformulär att skriva ut från webben.

Beställ boken här!