Föräldraguiden vid autism & adhd #133

Föräldraguiden vid autism & adhd är en handbok för dig som är anhörig eller finns runt en person som har endera adhd eller autism eller både och. En guide hur du vägleder ditt barn från ung till vuxen. även om ditt barn numer är vuxen passar denna bok. I detta avsnitt samtalar vi om denna viktiga bok.