Bokmässan – Effektiva strategier för vuxna med autism

Dagens samhällsutveckling med höga krav på stresstålighet, flexibilitet och social kompetens kan vara extra svår för personer med autism. Med Autismhandboken vill jag hjälpa personer med högfungerande autism att förstå sina svårigheter och ge strategier som underlättar i t.ex. sociala sammanhang, får vardagsrutiner att fungera och att hantera stress.