Utbildning

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar främst inom det neuropsykologiska fältet, till exempel för psykiatriska kliniker, habilitering och socialtjänst. Idag föreläser jag till exempel på utbildningar inom regionerna, på Karolinska Institutets psykoterapeutprogram, ADHD-Center och Aspergercenter i Stockholm men även hos flera privata vårdgivare och organisationer. I utbudet finns bland annat utbildningar i neuropsykologisk utredningsmetodik och anpassningar av psykologisk behandling vid autism och adhd.

Under 2021 startade jag tillsammans med kollegan Maria Bühler en specialistutbildning för psykologer – Neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och andra interventioner vid NPF, barn och vuxna, som ges under 7 heldagar. Utbildningen är ackrediterad av Psykologförbundet och ges nästa gång hösten 2022. För anmälans se nedan.