Neuropsykologi / neuropsykiatri

Neuropsykologi handlar om sambandet mellan hjärnan och människans sätt att fungera. En neuropsykologisk utredning kan göras för att undersöka en persons kognitiva funktioner och begåvningsprofil. Men den kan också ingå som en del i en så kallad neuropsykiatrisk utredning där fokus är på att undersöka om någon uppfyller kriterierna för en så kallad neuropsykiatrisk diagnos, till exempel adhd, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. En utredning sammanfattas alltid i ett utförligt utlåtande som till exempel kan användas i kontakten med myndigheter eller andra vårdgivare.

Om du är intresserad av att genomgå en utredning kan du kontakta mig för mer information.