Psykologisk behandling

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är mycket flexibel och kan användas vid de flesta problem. Förenklat kan man säga att man i KBT fokuserar på de tanke- och beteendemönster som har bidragit till att utveckla svårigheterna och problemen man lider av. Ofta är vi inte medvetna om hur våra tankar, föreställningar och beteendemönster påverkar och styr oss. I behandlingen arbetar man med att bli medveten om och förändra sina mönster. På så sätt uppstår även en förändring av känslor man plågas av som nedstämdhet, oro eller ångest. Man arbetar även med hur problemen har uppstått för att öka förståelsen och acceptera sina förutsättningar men fokus är i de flesta fall på här och nu.

För vilka lämpar sig KBT
KBT har i dag starkt vetenskapligt stöd för en lång rad tillstånd, såsom sömnproblem, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, depression, ätstörningar, relationsproblem och adhd. För personer med funktionsnedsättning som adhd eller autism behöver man dock anpassa metoden till personens förutsättningar. Man måste inte lida av ett psykiatriskt tillstånd för att ha glädje av KBT. Det är en metod som även väl lämpar sig om man upplever lågt självförtroende eller självkänsla

Så här kan en individuell behandling gå till
En KBT-behandling hos mig inleds alltid med en noggrann bedömning av dina problem och bakgrund. Behandlingen anpassas alltid till det du vill uppnå, det vill säga de mål du har. För att det du lär dig i behandlingen ska bli användbart i vardagen och leda till verklig förändring på djupet tar vi tillsammans fram hemuppgifter så du får använda och träna på sådant som är viktigt för din utveckling. För vissa räcker några gånger för att uppleva en tydlig förändring medan det för andra kan krävas betydligt längre tid än så. Ju mer du engagerar dig i behandlingen och är mån om att pröva nya förhållningssätt och beteenden ju bättre blir det.

Parterapi

Om du mår dåligt av hur din relation är kan det vara klokt att välja att gå i terapi tillsammans med din partner, så kallad parterapi. Vi börjar alltid med ett eller flera gemensamma samtal för att kartlägga hur båda ser på problemen. Det kan även vara konstruktivt att väva in ett par individuella samtal för att fördjupa bedömningen. Behandlingen sker sedan tillsammans. Vanligt är att man behöver hitta nya sätt att kommunicera med varandra men även hantera vardagens olika utmaningar med nya strategier. En parterapi kan bestå av en handfull gånger men kan också pågå en gång per månad under en längre tidsperiod. En session är dubbelt så lång som ett individuellt samtal.

Föräldrastöd

Ibland kan man behöva stöd i sitt föräldraskap, i synnerhet om man har barn med funktionsnedsättningar som autism eller adhd. Vardagen blir mer utmanande och det är betydelsefullt att föräldrarna kan kommunicera och samarbeta kring sitt barn, ungdom eller vuxna barn. Ofta har man ett aktivt föräldraskap längre än föräldrar till neurotypiska barn och större utmaningar att hantera. Då kan föräldrastöd vara hjälpsamt.