Handledning

Jag handleder psykologer och läkare på neuropsykologiskt utredningsarbete och psykologer och psykoterapeuter på behandlingsarbete. Jag handleder även personalgrupper som arbetar med personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet, till exempel autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Handledningen kan ske såväl individuellt som i grupp, på er arbetsplats eller på Sörngårds Psykologbyrå på Kungsholmsgatan 10 i Stockholm.