Föräldraguiden

Föräldraguiden vid autism och adhd är en guidebok för föräldrar som har ett ungt vuxet barn eller ett vuxet barn som inte riktigt kommit igång med vuxenlivet. Boken visar hur man kan hitta en stabil väg framåt. Man får lära sig hur man kan kommunicera för att nå...

ADHD-hjälpen

December 2014 kom min bok ADHD-hjälpen - för ett liv i balans ut på Natur och Kultur. Det är en självhjälpsbok som vänder sig till personer med ADHD, men även anhöriga och professionella kan ha stor glädje av boken. Den innehåller konkreta strategier för att få...

Autismhandboken

Augusti 2018 gav Natur & Kultur ut min andra bok Autismhandboken. En självhjälpsbok som vänder sig till personer med högfungerande autism eller autistiska drag men också en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att...