Utbildning

Utbildning

Utbildning Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar främst inom det neuropsykologiska fältet, till exempel för psykiatriska kliniker, habilitering och socialtjänst. Idag föreläser jag till exempel på utbildningar inom regionerna, på Karolinska Institutets...

Handledning

Handledning

Handledning Jag handleder psykologer och läkare på neuropsykologiskt utredningsarbete och psykologer och psykoterapeuter på behandlingsarbete. Jag handleder även personalgrupper som arbetar med personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet, till exempel...

Neuropsykologisk utredning

Neuropsykologisk utredning

Neuropsykologi / neuropsykiatri Neuropsykologi handlar om sambandet mellan hjärnan och människans sätt att fungera. En neuropsykologisk utredning kan göras för att undersöka en persons kognitiva funktioner och begåvningsprofil. Men den kan också ingå som en del i...

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling KBT Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är mycket flexibel och kan användas vid de flesta problem. Förenklat kan man säga att man i KBT fokuserar på de tanke- och beteendemönster som har bidragit till att utveckla svårigheterna...