Ny specialistkurs

Under 2023 erbjuder jag och psykolog Maria Bühler den mycket uppskattade specialistkursen Anpassning av psykologisk behandling, utredning och andra åtgärder vid NPF, barn och vuxen - ett neurovetenskapligt perspektiv. Kursen är ackrediterad av Sveriges...