Ny specialistkurs

22 sep, 2021

Under 2023 erbjuder jag och psykolog Maria Bühler den mycket uppskattade specialistkursen Anpassning av psykologisk behandling, utredning och andra åtgärder vid NPF, barn och vuxen – ett neurovetenskapligt perspektiv. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykolog. Kursdatum är 21-22 sept, 26-27 okt, 23-24  nov samt examination antingen den 11 eller 12  jan 2024. För mer information och anmälan se www.neurovetenskapligt.com. Information finns även på Psykologförbundets hemsida.