Böcker

Augusti 2018 gav Natur & Kultur ut min andra bok Autismhandboken. En självhjälsbok som vänder sig till personer med högfungerande autism eller autistiska drag men också en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att leva med autism och hur de kan stötta. Boken presenterar konkreta strategier med vars hjälp man kan minska stress, oro och överbelastning och kompensera för sina begränsningar. Man får följa fyra exempelpersoner som har autism och ta del av hur de använder sig av strategierna. Det finns även övningsformulär att skriva ut från webben.

 

 

December 2014 kom min bok ADHD-hjälpen - för ett liv i balans ut på Natur och Kultur. Det är en sjävhjälpsbok som vänder sig till personer med ADHD, men även anhöriga och professionella kan ha stor glädje av boken. Den innehåller konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Boken innehåller också information om vad ADHD är, hur en utredning går till, vad samhållet kan erbjuda och tips för anhöriga. 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm