Utbildning

Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar främst inom det neuropsykologiska/neuropsykiatriska området. Jag håller till exempel utbildningar inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Institutet för Högre Psykologutbildning. Utbildningarna riktar sig dels till psykologer och psykoterapeuter som vill vidarutveckla sin kompetens inom det neuropsykiatriska området, dels till personal inom socialtjänsten, som i sin yrkesroll kommer i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionshinder såsom biståndshandläggare, LSS-handläggare, behandlingsassistenter och boendestödjare.


Utbildningarna sker såväl centralt i Stockholm som på andra platser i Sverige allt efter era behov. 

 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm