Handledning

Jag handleder psykologer och psykoterapeuter på psykoterapeutiskt behandlingsarbete samt psykologer på neuropsykologiskt utredningsarbete. Jag handleder även personalgrupper som arbetar med patienter eller brukare i sin verksamhet. Handledningen kan ske såväl individuellt som i grupp, på er arbetsplats eller på Sörngårds Psykologbyrå på Kungsholmsgatan 10 i Stockholm. 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm