Neuropsykologi / neuropsykiatri

Neuropsykologi handlar om sambandet mellan en människas beteende och hjärnans sätt att fungera. En neuropsykologisk utredning kan behöva göras om någon vill veta om hon/han lider av t.ex. ADHD eller Aspergers syndrom. En neuropsykologisk utredning kan även göras för att undersöka en persons begåvningsprofil, styrkor och svagheter. Under utredningsarbetet får man fram detaljerad och omfattande information om hur en person fungerar inom en rad olika områden. Detta kan även vara värdefullt vid en arbetsförmågebedömning eller rådgivning vid val av utbildning. Man kan även göra en utredning för att undersöka men efter en stroke eller annan hjärnskada. En utredning sammanfattas alltid i ett utförligt utlåtande som till exempel kan användas i kontakten med myndigheter eller andra vårdgivare. 

Om du är intresserad av att genomgå en utredning kan du kontakta mig för mer information. 

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm