Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Det innebär att jag har gått den femåriga univerisitetsutbildningen till psykolog samt en treårig psykoterapeututbildning och en treårig specialistutbildning. Jag har arbetat som psykolog under drygt 26 år. Under större delen har jag arbetat inom olika vuxenpsykiatriska klinkier, merparten av tiden i Stockholms län, men jag har också arbetat med hjärnskaderehabilitering av vuxna patienter under flera år. Jag har lång erfarenhet av arbetsförmågebedömningar och arbetsrehabilitering. Under mina anställningar har jag förutom psykolog även varit verksam som chef och/eller samordnare.

Jag har lång erfarenhet av bedömning, diagnostik, behandling, utredning och utbildning. Jag arbetar bland annat med kognitiv beteendeterapi för en lång rad tillstånd såsom ångesttillstånd, depressioner, utmattnings- och stresstillstånd, bipolära tillstånd, kriser, personlighetsstörningar, ADHD och autism. Jag arbetar både med enskilda klienter och med par och familjer. I vissa fall samarbetar jag med försäkringbolag för att erbjuda arbetsrehabilitering eller kris- och traumabehandling efter till exempel olyckor, övergrepp eller katastrofer. Jag genomför också kvalificerade neuropsykologiska utredningar av neuropsykiatriska störningar. 

Jag har lång erfarenhet av att utbilda och undervisa olika yrkesgrupper. Jag har varit samordnare för PTP-programmet inom Psykiatri Nordväst i Stockholm alltsedan starten och i denna roll utbildat samtliga PTP-psykologer i neuropsykologisk utredningsmetodik. Jag har även utbildat legitimerade psykologer, psykoterapeuter, läkare, boendestödjare och biståndshandläggare inom socialtjänsten. I dag genomför jag bland annat utbildningar riktade till psykologer genom Institutet för Högre Psykologutbildning (IHPU).

Jag är en van handledare och handleder såväl PTP-psykologer, legitimerade psykologer som psykoterapeuter. Jag handleder dels i psykoterapeutiskt behandlingsarbete dels i utredningsarbete. 

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Det innebär att jag har de försäkringar som krävs samt följer förbundets etiska riktlinjer. Jag är även medlem i intresseföreningarna Svenska föreningen för KBT (sfKBT) och Sveriges Neuropsykologers förening (SNPF). I SNPF har jag funktionen som sekreterare i föreningens riksstyrelse.

Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm