Välkommen till Sörngårds Psykologbyrå AB som ägs och drivs av mig, Katarina A. Sörngård, leg psykolog och leg psykoterapeut samt specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Jag har verkat som psykolog under drygt 26 år och drivit företaget sedan 2007.

 

Privatpersoner

Jag erbjuder psykologisk behandling, främst i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en metod som lämpar sig väl om du t.ex. har panikångest, depression, social fobi, tvångssyndrom eller vill förbättra din självkänsla. Jag arbetar även med parsamtal vid relationsproblem. Jag genomför kvalificerade neuropsykologiska utredningar av s.k. neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD och Aspergers syndrom. Jag erbjuder även psykologisk behandling för dessa tillstånd. 


Yrkespersoner

Jag erbjuder handledning på såväl psykoterapeutiskt behandlingsarbete som neuropsykologiskt utredningsarbete. Jag erbjuder även handledning till personalgrupper. Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar, främst inom det neuropsykologiska/neuropsykiatriska området, för till exempel psykologer, socialsekreterare, biståndsbedömare, LSS-handläggare och boendestödjare.


För mer information se vidare under respektive flik!


Sörngårds Psykologbyrå AB

E-post: katarina.sorngard@gmail.com 

Telefon: 0730-374853

Adress: Kungsholmsgatan 10, 112 27, Stockholm